Skip to main content

Szkolenie Bibliotekarzy Powiatu Nowosądeckiego

Szkolenie Bibliotekarzy Powiatu Nowosądeckiego

Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu zorganizowała 14 września 2021 r. szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu nowosądeckiego, poświęcone zmianom w sposobie katalogowania materiałów bibliotecznych.

Do nowej siedziby Filii Bibliotecznej w Przysietnicy przyjechało ponad 50 pracowników bibliotek.

Szkolenie przeprowadził Wojciech Kowalewski, wykładowca Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, twórca Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

Praca bibliotekarza dynamicznie się zmienia, a innowacje te wynikają z rozwoju technologii, elektronicznego zarządzania danymi. Zmiany w sposobie katalogowania materiałów bibliotecznych wprowadza Biblioteka Narodowa w ślad za międzynarodowymi wymogami w zakresie zarządzania informacjami o posiadanych zbiorach bibliotecznych.

Biblioteki XXI wieku gromadząc zbiory, muszą zapewnić czytelnikom szybką i satysfakcjonującą informację na temat poszukiwanych przez nich publikacji.

Znajomość nowych przepisów i umiejętność jednolitego opracowania posiadanych zbiorów jest więc dla bibliotekarzy sprawą najwyższej wagi.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..