Skip to main content

Szkolenie Erasmus+ dla Bibliotekarzy z Vranova nad Topl’ou

Szkolenie Erasmus+ dla Bibliotekarzy z Vranova nad Topl’ou

W dniach 5-9.09.2022 w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyło się międzynarodowe szkolenie Erasmus+ dla bibliotekarzy z Biblioteki z Vranova nad Topl’ou na Słowacji, uczestnikami byli pracownicy Oddziału dla dzieci i młodzieży z Hornozemplińskiej kniźnicy.

Erasmus+

To bezpośrednie wsparcie dla inicjatyw, których celem między innymi jest podnoszenie i poszerzanie kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy, nabywanie przez osoby młode i pracujące w bibliotekach nowych kompetencji.
Dla bibliotekarzy oznacza to możliwość rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego, zdobywanie ciekawych doświadczeń zawodowych, poznanie nowych metod pracy, mające przełożenie na działania podejmowane w miejscach pracy.

Dopełnieniem spotkań warsztatowych było wspólne poznawanie atrakcji Sądecczyzny. Region jest nie tylko wart poznania ze względu na walory turystyczne, historyczno-kulturowe, ale przede wszystkim jako miejsce, które aktywnie podąża za trendami i wdraża je w obszarach edukacji i kultury. Słowaccy goście zwiedzili Muzeum Regionalne w Starym Sączu, po którym oprowadzała pani kustosz Magdalena Fryźlewicz, po Starosądeckim Klasztorze Klarysek Pani Danuta Sułkowska a po Leśnym Molo Pan Piotr Dyrek. Goście byli również na Platformie Widokowej na Woli Kroguleckiej oraz na Ołtarzu Papieskim.

Po zapoznaniu się z pracą i udziale w warsztatach w bibliotece w Starym Sączu, w Barcicach, Gołkowicach i Przysietnicy, zapoznaniu się z atrakcjami turystycznymi Gminy Stary Sącz, był również czas na wizytę w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu u burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka.

Uczestnicy programu Erasmus+ , jak i pracownicy PiMGBP w Starym Sączu zgodnie stwierdzili, że udział w programie przyniósł same korzyści. Dzielenie się pomysłami, bezpośrednia wymiana doświadczeń inspiruje do podejmowania nowych wyzwań, ale też doskonali w kontaktach interpersonalnych.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..