Skip to main content

Wiktor Bazielich – historyk Starego Sącza

„Wiktor Bazielich – historyk Starego Sącza”

To tytuł publikacji prof. Piotra Bilińskiego na temat Patrona starosądeckiej biblioteki. W ramach Tygodnia Bibliotek odbyła się promocja książki i spotkanie z autorem, które prowadził prof. Julian Dybiec – urodzony w Łącku historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, propagator historii, kultury regionalnej i dziejów edukacji.

„W czasach, kiedy negowana jest prawda, odrzuca się pojęcie trudu i wysiłku, rzadko mówi się o kształceniu charakteru i prawie nie ogłasza się książek o tej tematyce, publikacja o starosądeckim uczonym może stanowić znakomitą lekturę, stanowiącą, nie tylko dla młodzieży, prawdziwą instrukcję godnego życia. Bohater książki zdaje się mówić, ze godne życie to nie tylko i nie przede wszystkim godne zarobki, że są jeszcze inne wartości, których walor potwierdza czas nawet po wielu dziesięcioleciach” – pisze prof. Dybiec w słowie wstępnym do książki.

Spotkanie było wyjątkową, bezcenną lekcją historii dla uczestniczących w nim uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im ks. prof. Józefa Tischnera, wraz z opiekunami – paniami: Anną Grabek, Ludmyłą Kusyk Poruchnyk i panem Bartoszem Stokłosą. (JN)

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..