Skip to main content

Wycieczka ikonopisarzy

Wycieczka ikonopisarzy

Grupa ikonopisarzy piszących przy starosądeckiej i podegrodzkiej bibliotece w dniu 12 czerwca 2022 roku wyruszyła szlakiem siedmiu najpiękniejszych świątyń drewnianych okolic Muszyny i Krynicy.

Uczestnicy warsztatów ze Starego Sącza, Barcic, Moszczenicy, Przysietnicy, Podegrodzia, Juraszowej, Brzeznej, Żeleźnikowej Wielkiej i Nowego Sącza podziwiali ikony pochodzące z różnych okresów – te obiekty są świadkami historii.

Była to fascynująca podróż po historii, architekturze, malarstwie oraz tajemnicach świątyń, kryjących wiele pięknych skarbów – od ikonostasów, polichromii przez ołtarze i obrazy. Podsumowaniem wycieczki była wizyta w Galerii Ikon Współczesnych w Krynicy Zdroju.

Edukacyjno – integracyjny wyjazd został zorganizowany przez Panią Barbarę Ruchała – artystkę prowadzącą warsztaty ikonopisania.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..