Skip to main content

Wystawa prac Zuzanny Zięby

Wystawa prac Zuzanny Zięby

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2023 r. w starosądeckiej bibliotece prezentowana była wystawa prac graficznych, rysunkowych oraz fotograficznych Zuzanny Zięby. Pochodząca z Grybowa artystka jest absolwentką Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) oraz studentką Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Na wystawie zaprezentowano prace powstałe w mijającym roku akademickim w pracowniach krakowskiej ASP oraz prace własne z kilku ostatnich lat, wybrane w taki sposób, by obrazować rozwój warsztatu i świadomości autorki. W swoich projektach artystycznych Zuzanna Zięba podejmuje tematy związane z wizualnością, przedstawieniem indywidualnych cech każdego medium, próbuje również ukazać, w których momentach te media się łączą.

Zestaw rysunków przedstawia rezultaty zastosowania różnych technik, od ołówka, poprzez techniki mieszane, jak grafit z węglem i pastelami, po pisaki. Podjęte, różnorodne tematy ukazane zostały dzięki odpowiednio dobranym narzędziom i podłożom: klasyczne martwe natury i pejzaże, projekty uproszczonych w formie, czy kontrastowo rozbudowanych graficznych kompozycji a także próby odwrócenia współczesnych procesów, czyli przenoszenie cyfrowych, spotykanych codziennie obrazów z powrotem do świata fizycznego – decyfryzacja wizualnych form i nadanie im namacalnych cech.

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu oferując twórcom możliwość prezentowania swoich projektów artystycznych w przestrzeni bibliotecznej, pragnie promować dokonania artystów lokalnych – osoby pochodzące z terenu powiatu nowosądeckiego.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..