Skip to main content

XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – wyniki i nagrody

XXIV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – wyniki i nagrody

W dniu 15 lutego 2022 roku w gmachu Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyły się III lokalne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego zorganizowane z myślą o utalentowanej młodzieży gminy Stary Sącz i powiatu nowosądeckiego. Inicjatywę zaproponowano w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przedsięwzięcie zaplanowały: Dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Monika Jackowicz – Nowak oraz koordynatorka projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela Jadwiga Postawa.

Rolę technicznego konsultanta merytorycznego pełnił informatyk Pan Rafał Kubik reprezentujący Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu – sentencji Seneki: „Prawdziwa radość jest rzeczą poważną”.

Decyzją jury zwycięzcami I etapu konkursu zostali:

 • I miejsce – Nadia Zychowicz – uczennica II Liceum im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu, podopieczna Pani Doroty Dudek,
 • II miejsce – Michał Janus – uczeń Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, podopieczny Pani Ewy Kapłon,
 • III miejsce – Aleksandra Kutak – uczennica Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, podopieczna Pani Małgorzaty Biel – Malinowskiej,
 • III miejsce – Klaudia Zaryczny – uczennica Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, podopieczna Pani Moniki Maćkowskiej,
 • Wyróżnienie – Hanna Stobierska – Lubraniec – uczennica Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej, podopieczna Pani Zofii Porębskiej.
 • Nagrodę Burmistrza Starego Sącza Pana Jacka Lelka – pełniącego honorowy patronat II lokalnych eliminacji konkursu – otrzymał Michał Janus.
 • Nagrodę Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – otrzymała Patrycja Komenda – uczennica Szkoły Podstawowej im. Franciszka Świebockiego w Barcicach, podopieczna Pani Małgorzaty Biel – Malinowskiej.

W obradach online uczestniczyło jury:

 • dr Agnieszka Kania – przewodnicząca, wojewódzki koordynator konkursu krasomówczego, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • mgr Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
 • mgr Jadwiga Postawa – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, przedstawiciel Stowarzyszenia Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sponsorami nagród książkowych dla zwycięzców i uczestników konkursu są:

 • Burmistrz Starego Sącza,
 • Dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Uczniowie – zwycięzcy prestiżowych eliminacji I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, nad którym honorowy patronat sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie – nagrodzeni i wyróżnieni przez jury: Nadia Zychowicz, Michał Janus, Aleksandra Kutak, Klaudia Zaryczny – reprezentować będą swoje szkoły i powiat nowosądecki w eliminacjach regionalnych (II etap konkursu), które zaplanowano online w dniu 3 marca 2022 roku.

Najlepsi z najlepszych krasomówców 11 marca 2022 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach reprezentować będą województwo małopolskie w finale eliminacji promujących mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat.

Utalentowanej młodzieży serdecznie gratulujemy!

Jadwiga Postawa
Monika Jackowicz – Nowak

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..