Skip to main content

Zakup nowości wydawniczych 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, w 2020 roku otrzymała w ramach Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – dotację w wysokości 40.000 złotych.

Środki finansowe pozyskane w ramach projektu przeznaczyliśmy na zakup książek i audiobooków, które przekażemy do użytku Czytelnikom Starosądeckiej Biblioteki.

O programie:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz służy rozwojowi bibliotek w Polsce. Corocznie przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty czytelniczej bibliotek dzięki nowościom wydawniczym.

Jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Więcej na stronie: gov.pl

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..