Skip to main content

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa i obsługi czytelników:

  • Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki.
  • Po wejściu do biblioteki zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa
  • Zdezynfekuj dłonie płynem znajdującym się na stanowisku do dezynfekcji
  • Poruszaj się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem ruchu, zachowując odstęp min. 2 metry od kolejnej osoby
  • W korytarzu wejściowym znajdować się mogą maksymalnie 3 osoby
  • Poczekaj dopóki aktualnie obsługiwana osoba nie odejdzie od okienka Wypożyczalni – przy okienku Wypożyczalni znajdować się może maksymalnie 1 osoba
  • Udaj się do okienka Wypożyczalni dla Dorosłych lub Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w celu wypożyczenia książki
  • Po odebraniu książki udaj się do wyznaczonego wyjścia

Tabliczki informacyjne znajdujące się w bibliotece:

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co jeszcze oferuje biblioteka, jak z niej korzystać...