Skip to main content

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa i obsługi czytelników:

  • Zdezynfekuj dłonie płynem znajdującym się na stanowisku do dezynfekcji
  • Poruszaj się zgodnie z wyznaczonym kierunkiem ruchu, zalecamy zachowanie odstępu min. 2 metry od kolejnej osoby
  • W korytarzu wejściowym znajdować się mogą maksymalnie 3 osoby
  • Poczekaj dopóki aktualnie obsługiwana osoba nie odejdzie od okienka Wypożyczalni – przy okienku Wypożyczalni znajdować się może maksymalnie 1 osoba
  • Udaj się do okienka Wypożyczalni dla Dorosłych lub Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w celu wypożyczenia książki
  • Po odebraniu książki udaj się do wyznaczonego wyjścia

Tabliczki informacyjne znajdujące się w bibliotece:

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..