Skip to main content

Zmarła Joanna Pasztaleniec Jarzyńska – Przewodnicząca SBP

Zmarła Joanna Pasztaleniec Jarzyńska – Przewodnicząca SBP

Z żalem przyjęliśmy informację o śmierci Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska aktywnie uczestniczyła w rozwoju polskiego bibliotekarstwa i jego promocji w kraju i za granicą. Była jedną z inicjatorek i współautorką „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021”.
Od roku 2019 była członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej. Z ramienia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich współpracowała z międzynarodowymi stowarzyszeniami IFLA, EBLIDA.

Zawodowo związana była z Biblioteką Narodową pełniąc funkcje: kierownika Zakładu Katalogów Centralnych, Sekretarza Naukowego, zastępcy Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. naukowych i współpracy międzynarodowej, Pełnomocnika Dyrektora Biblioteki Narodowej ds. współpracy z bibliotekami publicznymi.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..