Skip to main content

Zwycięzcy Konkursu Krasomówczego 2021

Zwycięzcy Konkursu Krasomówczego 2021

W dniu 2 lutego 2021 roku odbyły się – w formie online – II lokalne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego zaplanowane z myślą o utalentowanej młodzieży gminy Stary Sącz i powiatu nowosądeckiego. Inicjatywę zaproponowano w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Przedsięwzięcie zorganizowały: Dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Pani Monika Jackowicz – Nowak oraz koordynatorka projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela Pani Jadwiga Postawa.

Rolę technicznego konsultanta merytorycznego pełnił informatyk Pan Rafał Kubik reprezentujący Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Wojny nie mają zwycięzców”.

Decyzją jury zwycięzcami I etapu konkursu zostali:

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

I miejsce: Nadia Zychowicz

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – podopieczna Pani Małgorzaty Jawor

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

II miejsce: Katarzyna Wandas

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu – podopieczna Pani Anety Grabowskiej

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

II miejsce: Agnieszka Żak

Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu (laureatka XXII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego w roku 2020) – podopieczna Pani Zuzanny Bocheńskiej

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

III miejsce: Oliwia Tokarczyk

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – podopieczna Pani Iwony Rychlewskiej

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

III miejsce: Michał Janus

Uczeń Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – podopieczny Pani Magdaleny Nowakowskiej

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Wyróżnienie Jury: Anna Lipka

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – podopieczna Pani Małgorzaty Jawor

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Nagroda Burmistrza Starego Sącza – Jacka Lelka: Nadia Zychowicz

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu – podopieczna Pani Małgorzaty Jawor

W obradach online uczestniczyło jury:

  • dr Agnieszka Kania – przewodnicząca, wojewódzki koordynator konkursu krasomówczego, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • mgr Monika Jackowicz-Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu
  • mgr Marta Rzemińska – nauczycielka historii i języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku, pedagog wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania
  • mgr Artur Franczak – historyk, doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, koordynator ogólnopolskich projektów edukacyjnych popularyzujących historię Holocaustu
Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Pozaregulaminowe wyróżnienia organizatorów: Monika Grabska

Reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołkowicach – podopieczna Pani Urszuli Orawiec.

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Pozaregulaminowe wyróżnienia organizatorów: Aleksandra Luty

Reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gołkowicach – podopieczna Pani Urszuli Orawiec.

W imieniu starosądeckich instytucji – reprezentowanych przez organizatorów I etapu konkursu – przyznano wyróżnienia:

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Wyróżnienie Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu: Dominika Bielska

Uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 im.
ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – podopiecznej Pani Anny Grabek.

Zdjęcie nagrodzonej uczestniczki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Wyróżnienie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu: Anna Sokołowska

Uczennicy Zespołu Szkół im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – podopiecznej Pani Doroty Kruczek.

Sponsorami nagród książkowych dla zwycięzców i uczestników konkursu są:

  • Burmistrz Starego Sącza,
  • Rada Rodziców,
  • Powiatowa i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
  • Dyrekcja starosądeckiej SP1.

Uczniowie – zwycięzcy prestiżowych eliminacji I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, nad którym honorowy patronat sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie – nagrodzeni i wyróżnieni przez jury: Nadia Zychowicz, Katarzyna Wandas, Agnieszka Żak, Oliwia Tokarczyk, Anna Lipka i Michał Janus – reprezentować będą swoje szkoły i powiat nowosądecki w eliminacjach regionalnych (II etap konkursu), które zaplanowano online w dniu 25 lutego 2021 roku.

Najlepsi z najlepszych krasomówców w marcu 2021 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach reprezentować będą województwo małopolskie w finale eliminacji promujących mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat.

Utalentowanej młodzieży serdecznie gratulujemy!

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..