Skip to main content

Zwycięzcy konkursu krasomówczego 2024

Zwycięzcy konkursu krasomówczego 2024

W dniu 8 lutego 2024 roku w gmachu Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyły się V lokalne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego zorganizowane z myślą o utalentowanej młodzieży gminy Stary Sącz i powiatu nowosądeckiego. Inicjatywę zaproponowano w ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z Uniwersytetem Jagiellońskim. Przedsięwzięcie zaplanowały: dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Monika Jackowicz-Nowak oraz koordynatorka projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela Jadwiga Postawa.

Honorowy patronat eliminacji lokalnych sprawował Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.
Funkcję technicznego konsultanta merytorycznego pełnił informatyk Rafał Kubik reprezentujący Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

W obradach online uczestniczyło jury:

  • dr Agnieszka Kania – przewodnicząca, wojewódzki koordynator konkursu krasomówczego, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • mgr Monika Jackowicz-Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,
  • mgr Jadwiga Postawa – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, przedstawiciel Stowarzyszenia Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować”.

Decyzją jury do regionalnego etapu konkursu, zaplanowanego w reprezentacyjnej auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 11 marca br., zakwalifikowali się:

  • Patrycja Komenda – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, zwyciężczyni I miejsca, uczennica Pani Joanny Zielińskiej
  • Anna Lipka – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starym Sączu, zwyciężczyni II miejsca, uczennica Pani Joanny Zielińskiej
  • Szymon Kostrzeba – uczeń Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, zwycięzca II miejsca, uczeń Pani Doroty Kruczek
  • Oskar Skoczeń – uczeń Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, zwycięzca III miejsca, uczeń Pani Doroty Kruczek

Sukcesy młodzieży docenili organizatorzy i pomysłodawcy starosądeckich eliminacji, honorując w dniu 1 marca 2024 roku:

  • Patrycję Komendę – nagrodą Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka pełniącego honorowy patronat V lokalnych eliminacji konkursu,
  • Annę Lipkę – nagrodą dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Moniki Jackowicz – Nowak,
  • Szymona Kostrzebę – nagrodą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu Elżbiety Bodziony.

Najlepsi z najlepszych krasomówców – zwycięzcy prestiżowych eliminacji II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, nad którym honorowy patronat sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie – w dniu 22 marca br. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach reprezentować będą województwo małopolskie w finale eliminacji promujących mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat.

Utalentowanej młodzieży serdecznie gratulujemy!

Jadwiga Postawa
Monika Jackowicz-Nowak

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..