Skip to main content

Sprawiedliwi Powstańcy 1944 w Starym Sączu

Sprawiedliwi Powstańcy 1944 w Starym Sączu

W dniu 19 października 2021 roku w przestrzeni Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu zaprezentowana została wystawa: „Sprawiedliwi Powstańcy ’44”.

Wystawa, której pomysłodawcą i organizatorem jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, przedstawia bohaterskich obrońców stolicy w czasie Powstania Warszawskiego 1944 roku. Ekspozycja prezentuje sylwetki 19 osób – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, wśród których zobaczyć można osoby takie jak:

 • Władysław Bartoszewski,
 • Jadwiga Boczar,
 • Aniela Cieszkowska,
 • Jan Dobraczyński,
 • Mieczysław Fogg,
 • Zofia Franio,
 • Tadeusz Gebethner,
 • Eugeniusz Guzek,
 • Aleksander Kamiński,
 • Irena i Feliks Kanabusowie,
 • Tadeusz Kern – Jędrychowski,
 • Zofia Kossak – Szczucka,
 • Kazimierz Leski,
 • Irena Sendlerowa,
 • Stanisław Steczkowski,
 • Feliks Widy-Wirski,
 • Wacław Zagórski,
 • Jan Żabiński.

W założeniach autorów tekstów: Anny Stróż – Pawłowskiej, Kamila Kopery, Jakuba Pawłowskiego każda z postaci wyeksponowana została poprzez graficzny portret, a biogramy uporządkowane w ramach dwóch bloków tematycznych prezentujących etap walki w Powstaniu Warszawskim, a także epizod ratowania Ofiar Holocaustu – społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej przez Bohaterów walki w obronie Ojczyzny, których starania finalizowało przyznanie po wojnie tytułu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Na planszach stanowiących projekt graficzny autorstwa Mateusz Birka zamieszczono ponadto informacje uzupełniające w postaci grafik, cytatów oraz źródeł ikonograficznych. Koordynatorami produkcji, której wernisaż miał miejsce w 2019 roku, są: Katarzyna Nowicka i Marcin Zgłobiś.

Gośćmi historycznej ekspozycji byli:

 • wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Sławomir Szczepaniak,
 • radna Rady Miejskiej – Julia Dziedzic,
 • Piotr Tarnawski i Marcin Zgłobiś – specjalista ds. ekspozycji -pracownicy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – partnera projektu „Był sobie sztetl…” objętego honorowym patronatem świadka historii – Bronisławy Horowitz – Karakulskiej oraz prof. Aleksandra Skotnickiego,
 • wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – Barbara Dyrek,
 • prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” – Zofia Wcisło,
 • prezes Stowarzyszenia Amici Hungariae – Witold Kaliński,
 • Urszula Dzięga – nauczycielka historii starosądeckiej SP1,
 • Małgorzata Popiela z młodzieżą z Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu,
 • czytelnicy starosądeckiej biblioteki.

Zabierając głos – Marcin Zgłobiś – prelegent starosądeckiego wernisażu wystawy, podkreślił rolę bohaterów wystawy zaangażowanych w heroiczną walkę ratowania Ojczyzny i ludzkiego życia.

Jak podkreślają autorzy i pomysłodawcy ekspozycji:

„Na powstańców warszawskich można i trzeba spoglądać z wielu perspektyw. Wybrane postaci różni tak wiele – wiek, płeć, pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, zainteresowania. Mimo to nietrudno dostrzec wspólny mianownik – wierność uniwersalnym wartościom, nonkonformizm, zaangażowanie i odpowiedzialność. Prezentowane biogramy to historie podwójnej walki. Pierwsza to bezpośrednie starcie z niemieckim okupantem, druga to walka z nim w ukryciu. I jedna, i druga to przejaw troski o pokrzywdzonych współobywateli i ojczyznę. Obie prowadzone są w poczuciu bezsilności, gniewie i wszechobecnym strachu – w każdym wypadku realną ceną za sprzeciw wobec dokonującej się krzywdy jest śmierć. W tle wciąż pozostaje wyniszczona kilkuletnią okupacją Polska, zmagająca się z nazistowskim i sowieckim wrogiem…”

Wystawa, przygotowana w związku z 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, jest efektem współpracy nawiązanej z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w związku z organizacją w Starym Sączu Starosądeckiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i Ofiarach Holocaustu – inicjatywy „Nie wszystkie światła gasną” zaplanowanej w ramach realizacji zadań projektu edukacyjno – wychowawczego „Był sobie sztetl…” koordynowanego przez Monikę Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, Katarzynę Karlak – dyrektor ANGLOSTACJI – Szkoły Języka Angielskiego oraz Jadwigę Postawę – autorkę projektu „Był sobie sztetl…” realizowanego m.in. z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Jadwiga Postawa

WYSTAWA DOSTĘPNA DO DNIA: 10 LISTOPADA 2021 r., W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..