Skip to main content

Bezpieczny e-Senior – Harmonogram Punktów Konsultacyjnych

Bezpieczny e-Senior 2.0 – Harmonogram Punktów Konsultacyjnych

W ramach projektu „Bezpieczny e-Senior 2.0” realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2022 współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oprócz szkoleń pn. „Bezpieczny Senior w Internecie” w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa dla osób powyżej 60 r.ż. korzystających z technologii teleinformacyjnych i Internetu będą działały punkty konsultacyjne.

W utworzonych punktach konsultacyjnych osoby powyżej 60 r.ż. będą miały możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych oraz Internetu. Przykładowo można uzyskać pomoc w pobraniu wybranej aplikacji, założeniu konta, a także informacje na temat bezpiecznego korzystania z aplikacji. W ramach korzystania z punktów można zgłaszać swoje problemy związane z technologią teleinformatyczną i Internetem i będzie udzielana pomoc w tym zakresie.

17.11.2022
Godziny: 15.00 – 18.00

FILIA W GOŁKOWICACH

Gołkowice Górne 65
33-388 Gołkowice Górne

18.11.2022
Godziny: 15.00 – 18.00

POWIATOWA I MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. WIKTORA BAZIELICHA W STARYM SĄCZU

Mickiewicza 33
33-340 Stary Sącz

28.11.2022
Godziny: 8.10 – 11.10

FILIA W BARCICACH

Barcice 53
33-342 Barcice

28.11.2022
Godziny: 11.30 – 14.30

FILIA W PRZYSIETNICY

Przysietnica 189
33-342 Barcice

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” Edycja 2022.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..