Skip to main content

Konkurs krasomówczy – informacje

Stary Sącz współorganizatorem
Ogólnopolskiego konkursu krasomówczego

Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat – do udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Zadanie uczestników:

Wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Prawdziwa radość jest rzeczą poważną” /Seneka/.

Eliminacje lokalne (I etap konkursu ):

Zaplanowano 15.02.2022 roku, godz. 12.00
W zależności od sytuacji pandemicznej rozważa się eliminacje stacjonarne,
on-line lub hybrydowe.

Honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Rolę przewodniczącej jury pełnić będzie Pani dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia do eliminacji lokalnych

Przyjmowane będą przez organizatorów do 15.01.2022 r.

Na adres: biblioteka.starysacz @ gmail.com należy przesłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko uczestnika, nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły, imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu opiekuna.
Szczegóły organizacji konkursu podane zostaną uczestnikom po przesłaniu zgłoszenia.
Jeden nauczyciel może zgłosić do eliminacji lokalnych w Starym Sączu maksymalnie trzech uczestników – swoich podopiecznych. W przypadku dużej liczby chętnych z danej szkoły sugerujemy przeprowadzenie eliminacji na etapie szkolnym.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie ogólnopolskiego organizatora konkursu:
https://instytutkorfantego.pl/centrum-edukacji/konkursy/ogolnopolski-konkurs-krasomowczy/

Eliminacje regionalne (II etap konkursu)

Odbędą się w Krakowie w gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego – przełom lutego i marca 2022 roku.

Finał konkursu

Odbędzie się 11 marca 2022 r. , w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy eliminacji lokalnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Monika Jackowicz – Nowak
Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..