Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – edycja 2024

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy – edycja 2024

Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu – Monika Jackowicz – Nowak oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Jadwiga Postawa zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat – do udziału w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym..

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu.

Hasło tegorocznej edycji brzmi:

Przyszłości nie należy się bać. Do przyszłości należy się przygotować.

Honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Rolę przewodniczącej jury pełnić będzie Pani dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Eliminacje lokalne w Starym Sączu:

Odbędą się 8 lutego 2024 roku o godz. 10.00. Zgłoszenia do eliminacji lokalnych przyjmowane będą przez organizatorów do 26.01.2024 r.

Na adres: biuro@biblioteka-starysacz.pl należy przesłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko uczestnika, nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły, imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu opiekuna.

Jeden nauczyciel może zgłosić do eliminacji lokalnych w Starym Sączu maksymalnie trzech uczestników – swoich podopiecznych. W przypadku dużej liczby chętnych z danej szkoły sugerujemy przeprowadzenie eliminacji na etapie szkolnym.
Szczegóły organizacji konkursu podane zostaną uczestnikom po przesłaniu zgłoszenia.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy eliminacji lokalnych.

  • Monika Jackowicz-Nowak
  • Jadwiga Postawa

Krakowskie eliminacje drugiego stopnia:

Odbędą się w poniedziałek 11 marca 2024 roku w godz. 10.00-14.30 w auli Collegium Novum UJ przy ul. Gołębiej 24.
Najlepsi mówcy wyłonienie podczas tego etapu przemówią podczas Finału w Katowicach w piątek 22 marca 2024 r.
Na zwycięzców II i III etapu czekają cenne nagrody.

Materiały i regulamin konkursu:

Jury ocenia:

  • wartość merytoryczną mowy,
  • sztukę krasomówczą,
  • samodzielność sądów mówcy popartą doświadczeniem.

Na to warto zwrócić uwagę:

  • kompozycja przemówienia (np. czy jest zachowana trójdzielna budowa, czy widać pomysł na rozpoczęcie i podsumowanie, czy pomiędzy poszczególnymi częściami występują pauzy),
  • zawartość merytoryczna (np. czy przemówienie rozwija podany temat, czy przywołane przykłady / wnioski / sądy są zgodne z zaproponowanym rozumieniem tematu; na ile treść mowy jest oryginalna, a na ile stereotypowa; czy treść mowy i sam mówca są wiarygodni i przekonujący),
  • styl i język (np. czy mówca stosuje chwyty retoryczne – zwroty do słuchaczy, pytania, wykrzyknienia, powtórzenia, wyliczenia itp.; czy styl jest dostosowany do treści, czy język jest zrozumiały i poprawny i na przykład nie zawiera zbyt dużej liczby kwiecistych zwrotów),
  • sposób przemawiania (np. ton głosu, uzasadniona zmiana intonacji, stosowanie pauz, wyraziste mówienie, utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami; postawa mówcy, uzasadniona lub nie gestykulacja, inne elementy przyciągające uwagę).
  • Bardzo ważne jest także ogólne wrażenie, jakie przemawiający wywiera na słuchaczach, czyli jego/jej osobowość oraz (ewentualne) zdolności połączone z pomysłem na rozwinięcie problemu zawartego w temacie przemówienia.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..