Skip to main content

Od liryki do fantastyki – spotkanie autorskie z Danutą Sułkowską

Od liryki do fantastyki – spotkanie autorskie z Danutą Sułkowską

Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu, w dniu 25 kwietnia 2024 r. gościła Danutę Sułkowską na spotkaniu promującym jej twórczość. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”.

Prowadzący spotkanie Paweł Szeliga, poeta, prozaik i satyryk, podzielił się refleksją na temat różnorodnej twórczości Pani Danuty. Rozmowa z Autorką toczyła się wokół inspiracji poetyckich, tematyki wierszy, aforyzmów, fraszek, a także książki „Za klauzurą”, powieści „Garbus” i najnowszej powieści z gatunku science fiction pt. „Atarowie”. Zebrani goście mieli przyjemność wysłuchać wybranych wierszy, aforyzmów i fraszek w interpretacji Autorki.

Danuta Sułkowska

Pisarka, krytyk literacki, publicystka. Wiceprezes w Krakowskim Oddziale Związku Literatów Polskich, redaktor naczelna Literata Krakowskiego, redaktor Almanachów Krakowskiej Nocy Poetów (43 – 52).
Liczne publikacje w prasie literackiej i innej. Laureatka ogólnopolskich konkursów literackich oraz II edycji Konkursu im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie. Przez kilkanaście lat współpracowała z Kurierem Starosądeckim, gdzie drukowała artykuły o historii miasta i aktualnych wydarzeniach kulturalnych w nim. Napisała też 4 cykle tematyczne. Jest wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.
Inicjatorka i współorganizatorka ogólnopolskich konkursów poetyckich: „Stary Sącz. Witraż poetycki” (na 750-lecie miasta) oraz „O Wawrzyn Sądecczyzny” (XI edycji). Członkini jury, redaktor almanachów pokonkursowych.

Publikacje książkowe:

  • „Czas poezji” (wiersze), Kraków 1997
  • „Ludzie i wiatr” (wiersze), Kraków 1999
  • „Dojrzewa światło dnia” (wiersze), Kraków 2003
  • „Olśnienia, tudzież osobiste wycieczki pod adresem bliźniego mego” (fraszki i aforyzmy), Kraków 2004
  • „Za klauzurą. Starosądecki klasztor Klarysek od założenia do współczesności” (rzecz popularnonaukowa), I wydanie – Stary Sącz 2006, II wydanie – Stary Sącz 2013
  • „Rzeka” (wiersze), Kraków 2010
  • „Garbus” (powieść), Stary Sącz 2013
  • „Manipulowanie zegarem” (wiersze), Kraków 2015
  • „Ślady na wodzie. Wiersze wybrane”, Kraków 2022
  • „Atarowie” (powieść science fiction), Kraków 2023

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..