Skip to main content

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – konkurs

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – konkurs

24 marca 2022 r. w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Sączu odbył się III etap XXI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, który organizowany jest od wielu lat przez Porozumienie Parków Krajobrazowych Polski oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Konkurs dedykowany jest do uczniów szkół podstawowych, z terenów gmin, których obszary znajdują się w granicach parków krajobrazowych i ich otulin. Składa się z pięciu etapów: szkolnego, gminnego, parkowego, wojewódzkiego i finału ogólnopolskiego. Jego celem jest popularyzowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów chronionych, jakimi są parki krajobrazowe oraz zdobywanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii. Etapowa forma konkursu pozwala na stopniowe, coraz to szersze poznanie i pogłębianie wiedzy o wszystkich parkach krajobrazowych Polski, począwszy od parku, na którego terenie znajduje się dana szkoła, poprzez wszystkie jedenaście parków krajobrazowych Małopolski, aż po wszystkie parki znajdujące się na terenie naszego kraju.

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „O wodzie w przyrodzie” i właśnie ten szeroko pojęty temat wody przyświeca poszczególnym jego etapom.

W III etapie wzięły udział trzyosobowe drużyny z 9 szkół (każda drużyna reprezentowała jedną gminę położoną w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego): SCES w Tyliczu, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złockiem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piwnicznej – Zdroju, Szkoła Podstawowa nr 2 w Starym Sączu, Szkoła Podstawowa w Żeleźnikowej Wielkiej, Szkoła Podstawowa w Rytrze i Szkoła Podstawowa nr 2 w Szczawnicy.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą i w miarę wyrównaną wiedzą. Zwyciężyła szkoła Podstawowa z Rytra w składzie: Damian Podgórski, Łukasz Poręba i Seweryn Tomasiak. Opiekunem „ryterskiej” drużyny była Pani Janina Konstanty.

Zwycięska szkoła przeszła do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 28 kwietnia 2022 r.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..