Skip to main content

Prażanie starosądeczanom

Prażanie starosądeczanom

W związku z wdrożeniem inicjatyw pilotażowego, autorskiego programu historyczno – kulturowo – językowego „Był sobie sztetl…”, zaplanowanego do realizacji w ramach edukacyjnej oraz pozaszkolnej aktywności młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – czytelników Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz uczniów ANGLOSTACJI – Szkoły Języka Angielskiego w Starym Sączu, a także wychowanków katolickiej Szkoły św. Augustyna w Pradze – stolicy Czech – młodzież Starego Sącza oraz Pragi zainicjowała akcję integracyjną zatytułowaną „Patriotyczne życzenia dla przyjaciół”.

Z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez RP młodzi prażanie – honorując pamięć o jednej z najważniejszych dat w dziejach historii Polski – przesłali starosądeczanom życzenia wyrażające pamięć o 11 Listopada 1918 roku stanowiącym Narodowy Dzień Niepodległości.

W ramach historyczno – kulturowo – językowej współpracy praskiej szkoły i starosądeckich instytucji wiosną i jesienią 2022 roku zaplanowano międzynarodową wymianę młodzieży mającą na celu poznanie dziejów i tradycji miast partnerskich. Projekt, mający historyczne znaczenie, w założeniach koordynatorów inicjatywy: pani Moniki Jackowicz – Nowak, pani Katarzyny Karlak i pani Jadwigi Postawy, upamiętniać będzie także te osoby, które współtworzyły kulturę materialną i duchową, reprezentując polską i czeską naukę, kulturę, sztukę. Przedsięwzięcie o charakterze dydaktyczno – wychowawczym umożliwi uczestnikom projektu poznanie przedstawicieli dwóch narodów – patriotów, czynnie uczestniczących w rozwoju Ojczyzny i Małych Ojczyzn polskich i czeskich nastolatków.

Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..