Skip to main content

Spotkanie autorskie z Sylwestrem Rękasem

Spotkanie autorskie z Sylwestrem Rękasem

12 maja w starosądeckiej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie z Sylwestrem Rękasem, historykiem, archiwistą, autorem opracowania „O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy… Wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka”.

Moderatorem spotkania, zorganizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek był Witold Kaliński.

Wspomnienia zasłużonego dla Małopolski działacza społecznego, legionisty i nauczyciela Antoniego Górszczyka z Pisarzowej opublikowano w wyniku współpracy wydawniczej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Archiwum Narodowego w Krakowie, w ramach serii wydawniczej „Wielka Wojna – Codzienność Niecodzienności”. Pamiętnik obejmuje okres od jego dzieciństwa (koniec XIX w.) do momentu wybuchu II wojny światowej. W wydawnictwie wykorzystano materiały archiwalne ze zbiorów rodziny autora pamiętnika oraz z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..