Skip to main content

Stary Sącz organizatorem konkursu krasomówczego

Stary Sącz organizatorem konkursu krasomówczego

Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Polonistów przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych – mistrzów słowa i refleksyjnego patrzenia na świat – do udziału w Jubileuszowym XXV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

  • „Nie zdajemy sobie sprawy z naszej wielkości, lecz także z naszej odpowiedzialności”. /Wojciech Korfanty/

Honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Rolę przewodniczącej jury pełnić będzie Pani dr Agnieszka Kania, wojewódzki koordynator konkursu, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia do eliminacji lokalnych przyjmowane będą przez organizatorów do 06.02.2023 r.

Na adres: biblioteka.starysacz @ gmail.com należy przesłać zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko uczestnika, nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły, imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu opiekuna.

Szczegóły organizacji konkursu podane zostaną uczestnikom po przesłaniu zgłoszenia.

Jeden nauczyciel może zgłosić do eliminacji lokalnych w Starym Sączu maksymalnie trzech uczestników – swoich podopiecznych. W przypadku dużej liczby chętnych z danej szkoły sugerujemy przeprowadzenie eliminacji na etapie szkolnym.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie ogólnopolskiego organizatora konkursu:

Eliminacje lokalne w Starym Sączu odbędą się 23 lutego 2023 roku o godz. 12.00.

Eliminacje regionalne (II etap konkursu) planowane są w Krakowie (stacjonarnie) do 8 marca.

Finał konkursu odbędzie się 10 marca 2023 roku, w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy eliminacji lokalnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Monika Jackowicz – Nowak
Jadwiga Postawa

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..