Skip to main content

Stary Sącz w oczach absolwentów Instytutu Ekonomicznego PWZS..

Stary Sącz w oczach absolwentów Instytutu Ekonomicznego PWZS w Nowym Sączu

21 lipca 2022 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyło się seminarium pt. „Stary Sącz w oczach absolwentów Instytutu Ekonomicznego PWZS w Nowym Sączu”.

Wśród zgromadzonych gości w spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ, dr Halina Potok – Prorektor ds. studenckich i kształcenia, dr Marek Reichel – Prorektor ds. nauki i rozwoju, dr Jarosław Handzel – członek Rady Uczelni oraz Stanisław Pasoń radny Sejmiku WM.

Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia:

  • „Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie przedsiębiorstw w gminie Stary Sącz” – Wnioski z pracy magisterskiej zaprezentowała Wiktoria Szewczyk, promotorem pracy był dr Marek Reichel.
  • „Analiza i ocena atrakcyjności lokalizacyjnej miasta i gminy Stary Sącz” – Wyniki pracy licencjackiej przedstawiła Dominika Ligas, promotorem pracy był prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

Wystąpieniom towarzyszyła ożywiona dyskusja.

Seminarium zorganizowane przez Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przy współpracy z Burmistrzem Starego Sącza Jackiem Lelkiem i Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu.

Spotkanie prowadził dr Jarosław Handzel.

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie..